Uwzględnienie zalewania wynikającego z intensywnyhc opadów, jako ewentualnego zagrożenia w przypadku działań zapobiegawczych dla obrony cywilnej oraz systemu zarzadzania kryzysowego-image

Uwzględnienie zalewania wynikającego z intensywnyhc opadów, jako ewentualnego zagrożenia w przypadku działań zapobiegawczych dla obrony cywilnej oraz systemu zarzadzania kryzysowego

  • Description
  • Fields of action
  • Synergies
  • Good practice examples
  • References

Działanie to ma na celu zapobieganie katastrofalnym skutkom wystąpienia opadu nawalnego, jako jednym z wielu różnych możliwych sytuacji kryzysowych. Na wszystkich szczeblach administracji należy jasno określić kompetencje organów publicznych, wliczając w to wzajemne informowanie i ostrzeganie.

Fields of action Zarządzanie kryzysowe
Synergie mogą występować między środkami związanymi z zarządzaniem ryzykiem opadów nawalnych oraz aspektami ukierunkowanymi na inne cele, jak np. ochrona środowiska, opieka zdrowotna czy działalność ekonomiczna. Wykorzystanie ich wymaga zaangażowania różnych podmiotów oraz wyegzekwowania wymiany między Wami i nimi, a także holistycznego myślenia.

READ MORE:

PICTURES:

Herman, Pixabay