Współpraca transgraniczna-image

Współpraca transgraniczna

  • Description
  • Fields of action
  • Synergies
  • Good practice examples
  • References

Ocena ryzyka na terenie transgranicznym, przekazywanie informacji dotyczących prognoz hydrologicznych, harmonizacja standardów technicznych; współpraca transgraniczna w ramach planowania kryzysowego przy uwzględnieniu istniejących transgranicznych projektów ukierunkowanych na zarządzanie powodziami rzecznymi. Współpraca może zostać rozszerzona poprzez uwzględnienie zarządzania ryzykiem opadów nawalnych.

Fields of action Zarządzanie kryzysowe
Synergie mogą występować między środkami związanymi z zarządzaniem ryzykiem opadów nawalnych oraz aspektami ukierunkowanymi na inne cele, jak np. ochrona środowiska, opieka zdrowotna czy działalność ekonomiczna. Wykorzystanie ich wymaga zaangażowania różnych podmiotów oraz wyegzekwowania wymiany między Wami i nimi, a także holistycznego myślenia.

Check out the RAINMAN good practice examples:

Ukázka dobré praxe není k dispozici.

READ MORE:

PICTURES:

Sabine Scharfe, Saxon State Office for Environment, Agriculture and Geology