Opracowywanie i realizacja skutecznych planów reagowania kryzysowego-image

Opracowywanie i realizacja skutecznych planów reagowania kryzysowego

  • Description
  • Fields of action
  • Synergies
  • Good practice examples
  • References

Efektywne i regularnie aktualizowane plany odparcia zagrożeń na wypadek akcji powodziowej w przypadku opadu nawalnego pomagają jednostkom obrony cywilnej w uzyskaniu szybkiego rozeznania w działaniach, jakie należy wykonać, jak też w ich priorytetyzacji. Stanowią one część składową planów obrony cywilnej i muszą byc opracowywane przez właściwe instytucje (np. w Niemczech i Austrii: gminy, ewentualnie też zakłady pracy). Plany odparcia zagrożeń winny uwzględniać zmiany np. sytuacji zagrożeń i ryzyka, zmiany systemu ostrzegania, w zakresie odpowiedzialności i rozporządzalnych zasobach (wyposażenie, personel), jak również zmiany w danych kontaktowych.

Fields of action Obszary zasiedlone,Budynki,Zarządzanie kryzysowe
Synergie mogą występować między środkami związanymi z zarządzaniem ryzykiem opadów nawalnych oraz aspektami ukierunkowanymi na inne cele, jak np. ochrona środowiska, opieka zdrowotna czy działalność ekonomiczna. Wykorzystanie ich wymaga zaangażowania różnych podmiotów oraz wyegzekwowania wymiany między Wami i nimi, a także holistycznego myślenia.

READ MORE:

PICTURES:

Raimund Adelwöhrer, Office of the Styrian Government