Zapewnienie warunków dla realizacji planów obrony cywilnej-image

Zapewnienie warunków dla realizacji planów obrony cywilnej

  • Description
  • Fields of action
  • Synergies
  • Good practice examples
  • References

Zapewnienie warunków dla realizacji planów obrony cywilnej

Fields of action Zarządzanie kryzysowe
Synergie mogą występować między środkami związanymi z zarządzaniem ryzykiem opadów nawalnych oraz aspektami ukierunkowanymi na inne cele, jak np. ochrona środowiska, opieka zdrowotna czy działalność ekonomiczna. Wykorzystanie ich wymaga zaangażowania różnych podmiotów oraz wyegzekwowania wymiany między Wami i nimi, a także holistycznego myślenia.

READ MORE:

PICTURES:

Rudolf Hornich, Office of the Styrian Government