Kontakt osobe i vrijeme za konzultacije s građanima

By

Svijest o rizicima raste i pretvara se u djelovanje kad se vlasnicima privatnih kuća kao i javnim tijelima kontinuirano pružaju informacije i osobni stručni savjeti. Kontakt osobe i vrijeme za konzultacije s javnošću nude veće jamstvo uspjeha od usluga online informiranja ili reklamnih kampanja. Prihvaćanje mjera se može dodatno promovirati ako ih se provodi u…

Prekogranična suradnja

By

Za upravljanje fluvijalnim poplavama postoje procjena prekograničnih rizika, priopćavanje hidroloških prognoza, usklađivanje tehničkih normi, prekogranična suradnja na planiranju postupanja u izvanrednim situacijama i razmatranje prekograničnog utjecaja projekata. Može se poboljšati suradnja na upravljanju rizicima od obilnih oborina.

Razvoj i provedba učinkovitih planova postupanja u izvanrednim situacijama, njihovo ažuriranje

By

Učinkoviti i povremeno ažurirani planovi postupanja u izvanrednim situacijama za slučaj poplava izazvanih obilnim oborinama pomažu jedinicama civilne zaštite da dobiju brz uvid u mjere koje treba poduzeti kao i o određivanju prioriteta mjera. Važan su dio planiranja postupanja u slučaju katastrofa i moraju ih uspostaviti odgovorne institucije (npr. u Njemačkoj i Austriji: općine; prema…

Uspostava i rad sustava monitoringa i prognostičkih modela

By

Kontinuirano i dugotrajno opažanje prirodnih pojava povećava mogućnost njihovog predviđanja, procjenjivanja opasnih pojava i planiranja učinkovitog protudjelovanja. Monitoring te modele i sustave prognoziranja i upozoravanja obično uspostavljaju i provode nacionalne institucije. One osiguravaju kontinuirano prikupljanje, pružanje i kontrolu kvalitete podataka, kao i daljnji razvoj u skladu sa stanjem istraživanja. Međutim, lokalnim ili regionalnim opažanjem i…

Dokumentiranje pojava i šteta; analiza pojava

By

Sve pojave pluvijalnih poplava sa štetom treba dokumentirati i analizirati po pitanju uzroka i utjecaja. Mjera uključuje procjenu zgrada i infrastrukture po pitanju njihove iskoristivosti (npr. prometne rute, opskrba vodom, odvodnja otpadnih voda). Prikupljeni podaci su temelj za zahtjeve za nadoknadu štete od osiguranja ili javnih fondova za pomoć u katastrofama (ako su dostupni). Štoviše,…