Dokumentiranje pojava i šteta; analiza pojava

By

Sve pojave pluvijalnih poplava sa štetom treba dokumentirati i analizirati po pitanju uzroka i utjecaja. Mjera uključuje procjenu zgrada i infrastrukture po pitanju njihove iskoristivosti (npr. prometne rute, opskrba vodom, odvodnja otpadnih voda). Prikupljeni podaci su temelj za zahtjeve za nadoknadu štete od osiguranja ili javnih fondova za pomoć u katastrofama (ako su dostupni). Štoviše,…

Potvrde o zaštiti od poplava za zgrade

By

Specijalizirani građevinski konzultanti za rizike od poplava (inženjer ili arhitekt) donose svoja stručna znanja i iskustva. Oni procjenjuju fizičku osjetljivost na poplave i određuju učinke provedenih mjera ublažavanja rizika od poplava. U nekim bi državama mogle biti dostupne standardizirane procedure u skladu s kojima stručnjaci postupaju i vlasnicima kuća izdaju potvrde sa statusom rizika od…

Provedba i korištenje sustava ranog upozoravanja, uključujući prikupljanje i procjenu dopunskih informacija

By

Sustavi ranog upozoravanja na poplave – ako postoje za određeno područje – pružaju informacije koje omogućuju aktiviranje postupanja u izvanrednim situacijama (npr. uspostavljanje zapovjedne jedinice, opažanje područja pod rizikom) prije same pojave i prije nego što nastane šteta. Međutim, smanjivanje gubitaka je moguće jedino ako se informacije s ranim upozorenjem točno protumače i procijene, ako…

Suradnja unutar zajednice

By

Svi relevantni akteri u zajednici trebaju biti uključeni u razvijanje svijesti o riziku i u pokretanje suradnje. To se može napraviti npr. uspostavom koordinacijskog kruga (“okrugli stol”) sa sudjelovanjem svih aktera iz pogođenih općinskih odjela, općinskog vijeća, građana, služba za postupanje u izvanrednim situacijama itd. Može postojati i inicijativa za kontrolom u svrhu evidentiranja prednosti…

Identificiranje, izrada karata i određivanje područja pod rizikom

By

Odgovarajuća procjena opasnosti i rizika (s informativnim kartama kao glavnim rezultatima) je temelj za pokretanje procesa cjelovitog upravljanja rizicima na svim razinama djelovanja. Procjena je izazovan zadatak od više koraka koji – osim jasnih ciljeva – zahtijeva ulazne podatke (npr. o pojavama i štetama u prošlosti, metodološkim vještinama i odlukama) kao i resurse. Na temelju…