Procjena i uklanjanje šteta u okolišu od poplava-image

Procjena i uklanjanje šteta u okolišu od poplava

  • Description
  • Fields of action
  • Synergies
  • Good practice examples
  • References

Mjera uključuje procjenu šteta u okolišu, uzrokovanih uglavnom nesrećama na izvorima onečišćenja, npr. spremnici s opasnim materijalima. Treba (unaprijed) definirati procedure i kriterije.

Fields of action vodotoci,poljoprivredna površina,šume,zgrade,upravljanje u izvanrednim situacijama,naseljena područja
Mogu postojati sinergije između mjera upravljanja rizicima od obilnih oborina i ostalih razvojnih ciljeva kao što je zaštita okoliša, zdravstvena skrb te ekonomska uspješnost. Njihovo korištenje zahtijeva uključenost različitih sudionika, razmjenu znanja i informacija između vas i njih te holističko razmišljanje.

Check out the RAINMAN good practice examples:

no stories available

READ MORE:

PICTURES:

Hans Braxmeier, Pixabay