Suradnja unutar zajednice-image

Suradnja unutar zajednice

  • Description
  • Fields of action
  • Synergies
  • Good practice examples
  • References

Svi relevantni akteri u zajednici trebaju biti uključeni u razvijanje svijesti o riziku i u pokretanje suradnje. To se može napraviti npr. uspostavom koordinacijskog kruga ("okrugli stol") sa sudjelovanjem svih aktera iz pogođenih općinskih odjela, općinskog vijeća, građana, služba za postupanje u izvanrednim situacijama itd. Može postojati i inicijativa za kontrolom u svrhu evidentiranja prednosti i i nedostataka postojećih mjera predostrožnosti protiv svih vrsta poplava. Rezultat takvog procesa može biti izrada lista "Sprječavanje poplava”, poboljšani načini komunikacije, mreže ili glavni plan uključujući određivanje prioriteta djelovanja.

Fields of action upravljanje u izvanrednim situacijama,naseljena područja
Mogu postojati sinergije između mjera upravljanja rizicima od obilnih oborina i ostalih razvojnih ciljeva kao što je zaštita okoliša, zdravstvena skrb te ekonomska uspješnost. Njihovo korištenje zahtijeva uključenost različitih sudionika, razmjenu znanja i informacija između vas i njih te holističko razmišljanje.

READ MORE:

PICTURES:

Sabine Scharfe, Saxon State Office for Environment, Agriculture and Geology