Urządzenia do zatrzymywania rumowiska wleczonego (niecki retencyjne rumowiska wleczonego i urzadzenia wychwytujące, jak kraty drewniane i kraty wlotowe)

By

Zbiorniki wychwytujące piasek i rumowisko wleczone są to urządzenia techniczne, znajdujące się w korycie głównym lub kanale dodatkowym rzeki. W przypadku powodzi spowalniają one prędkość wody i prowadzą do kontrolowanego osadzania unoszonego z wodą materiału. W celu zapobieżenia blokowania dróg wodnych przez rumowisko wleczone i drewno w lasach i na obszarach użytkowanych rolniczo, na wodach…

Nawierzchnie infiltrujące / powierzchnie przepuszczalne; rozszczelnienie

By

Nawierzchnie przepuszczalne są tak zaprojektowane, by woda opadowa albo przesączała się przez nią do niżej położonych warstw (gruntu i wód podziemnych), albo może być gromadzona pod ziemią i oddawana do cieków (z opóźnieniem) z kontrolowaną prędkością. Powierzchnie zasklepione (utwardzone) moga być zastąpione przez różne materiały, jak np. warstwę żwirową, trawnik w geokracie, ażurową kostkę betonową…

Wyznaczenie osób do kontaktu i godzin konsultacji społecznych

By

Cykliczne i ustawiczne udzielanie przez ekspertów informacji i porad dla właścicieli prywatnych domów, jak i organom publicznym skutkują wzrostem świadomości ryzyka i podjęciem działań. Wyznaczenie osób do kontaktu, którzy świadczą porady podczas godzin przeznaczonym na konsultacje społeczne dają lepsze rezultaty niż internetowe serwisy informacyjne lub kampanie reklamowe. Akceptację działania można dodatkowo wspierać poprzez jego wdrażanie…

System muld infiltracyjnych (w tym z wykorzystaniem roślinności)

By

Muldy infiltracyjne (o działaniu polegającym na przechwytywaniu i infiltracji nadmiaru wód opadowych) mogą ieić postać zagłębionej niecki, obsadzonej roślinnością niską lub krzewami i drzewami. Muldy przyczyniają się do zmniejszenia spływu powierzchniowego dzięki retencji; przyczyniają się ponadto do odbudowy poziomu wód podziemnych i poprzez to do zasilania podziemnego cieków powierzchniowych. Przemieszczająca się w muldach woda jest…