Studnie chłonne

By

Studnie, wypełnione materiałem filtracyjnym przykrytym glebą, kamieniami lub innym materiałem okrywającym, w celu zbierania wody z pobliskich obszarów o uszczelnionej powierzchni

Hydrotechniczne liniowe budowle ochronne

By

Hydrotechniczne liniowe budowle ochronne pomagają w orprowadzaniu wody w przypadku opadów nawalnych na obszary, na których nie powoduje ona wiekszych szkód. Do budowli tych należą: ścianki i mury przeciwpowodziowe, mobilne systemy ochrony przeciwpowodziowej, systemy odprowadzania wody (rozbudowa, usuwanie przeszkód), systemu usuwania wody opadowej i przepusty, awaryjne drogi wodne, kanały powodziowe, odwodnienia dróg w przypadku obiektów…

Zrównoważone, miejskie systemy odwadniania do gromadzenia, odprowadzania i zatrzymywania wody opadowej

By

Tradycyjne systemy kanalizacji deszczowej odprowadzające wody opadowe są często przeciążone podczas silnych opadów deszczu, powodując przez to powodzie i szkody. Można je przekształcić w „zrównoważone miejskie systemy odwadniające”, których celem byłoby zwiększenie ich wydajności, np. w przypadku opadów nawalnych i dostosowanie ich do naturalnych procesów w obiegu wody. Istnieje szeroka gama rozwiązań konstrukcyjnych należących do…

Ocena i usuwanie szkód powodziowych w środowisku naturalnym

By

Działanie odnosi się do oceny szkód w środowisku naturalnym, spowodowanych głównie awariami związanymi z punktowymi źródłami zanieczyszczeń np. pojemnikami z materiałami niebezpiecznymi. Procedury postępowania i kryteria muszą być wcześniej już zdefiniowane.