Studnie chłonne-image

Studnie chłonne

  • Description
  • Fields of action
  • Synergies
  • Good practice examples
  • References

Studnie chłonne są to komory podziemne pochłaniające i gromadzące wodę powierzchniową/deszczową i pozwalające na wnikanie jej do gleby. Mają one zazwyczaj kształt kwadratowy lub kolisty; są wypełnione rumowiskiem, albo są murowane, wykonane z prefabrykowanych kręgów betonowych lub polietylenowych/perforowanych struktur warstwowych i otoczone porowatym materiałem wypełniającym. Mogą być budowane w wielu kształtach i często mogą być dostosowane do zabudowy miejskiej o dużej gęstości, a także mogą być montowane w stylu retro.(Źródło: Office International de l’Eau (2015): Natural Retention Water Measures, URL: http://nwrm.eu (19.03.2020))

Fields of action Obszary zasiedlone,Budynki
Oprócz zmniejszenia ryzyka powodzi poprzez retencję miejscową wód powierzchniowych/opadowych, działanie to niesie z sobą średnie lub duże ewentualne korzyści dla poniższych oddziaływań biofizycznych i usług ekosystemowych: zwiększenie infiltracji i zasilania wód podziemnych

Check out the RAINMAN good practice examples:

Ukázka dobré praxe není k dispozici.

READ MORE:

  • Office International de l’Eau (2015): Natural Water Retention Measures, URL: http://nwrm.eu (19.03.2020): soakaways
PICTURES:

Sabine Scharfe, Saxon State Office for Environment, Agriculture and Geology