Dokumentiranje pojava i šteta; analiza pojava

By

Sve pojave pluvijalnih poplava sa štetom treba dokumentirati i analizirati po pitanju uzroka i utjecaja. Mjera uključuje procjenu zgrada i infrastrukture po pitanju njihove iskoristivosti (npr. prometne rute, opskrba vodom, odvodnja otpadnih voda). Prikupljeni podaci su temelj za zahtjeve za nadoknadu štete od osiguranja ili javnih fondova za pomoć u katastrofama (ako su dostupni). Štoviše,…

Promicanje i provedba mjera zaštite imovine

By

Potencijalno pogođene osobe – naročito vlasnici imovine – moraju se sami pobrinuti. Međutim, uspostavljanje i održavanje privatnih objekata za zaštitu je izazovno i često se ne provodi redovno. Tijela vlasti bi trebala promicati i propisati odgovarajuće mjere zaštite imovine barem pružanjem informacija na internetskim stranicama i u pisanom materijalu.

Zidovi i brane za zaštitu područja pod visokim rizikom

By

Preusmjeravanjem vode, na područjima pod rizikom sprječavaju se štetne posljedice u slučaju poplava do razina mjerodavne pojave. Npr. posjed ili dijelovi posjeda se mogu zaštititi zidom koji okružuje zgradu i dalje od nje zadržava tečenje površinske vode. Međutim, prije građenja zida treba provesti istraživanja kako bi se utvrdilo da se preusmjeravanjem pluvijalnih poplavnih voda neće…