Suhe retencije s konstantnim protokom

By

Različite vrste retencija kroz koje teče vodotok. Uvijek postoji pregrada preko toka vodotoka, a tijekom niskih vodostaja vodotok nesmetano teče kroz temeljni ispust. Čim počne teći više vode nego što to omogućuje standardni protok temeljnog ispusta, taj povećani protok se zadržava i retencija poplavljuje. Retencije za zadržavanje poplavnih voda mogu biti izgrađene suhe ili s…

Živi zidovi / vertikalni vrtovi

By

Zidovi koji u svojoj strukturi imaju vegetaciju koja se napaja iz oborina. Tijekom oborina, određena količina oborinske vode se koristi za vlaženje površine biljaka i za potrebne njihovog preživljavanja, dok se dio vraća u atmosferu u obliku evapotranspiracije.

Formiranje terasa

By

Formiranje terasa je prastara tehnologija koja omogućuje poljoprivredu i građenje na strmom i razvedenom terenu. Poljoprivredne terase se sastoje od terasastih platformi i terasastih kosina ili zidova. U ruralnim krajevima, ovom se mjerom može smanjiti eroziju i površinsko otjecanje usporavanjem oborinske vode do brzine koja ne dovodi do erozije. Mjeru se preporučuje za poljoprivredno zemljište…

Procjena i uklanjanje šteta od poplava na građevinama i infrastrukturi

By

Mjera uključuje procjenu šteta na građevinama i infrastrukturi (npr. prometne rute, opskrba vodom i odvodnja otpadnih voda) u odnosu na njihovu uporabivost i potrebu za sanacijom nakon samog događaja. Mjera je važna i za namirivanje potraživanja posredstvom osiguravajućih društava. U slučaju da je dostupna potpora iz javnih fondova za pomoć u katastrofama, treba (unaprijed) definirati…