Zaštita i očuvanje postojećih livada i pašnjaka

By

Površinsko otjecanje na livadama i pašnjacima je smanjeno u odnosu na zemljište pod uzgojenim usjevima. Prema tome, visok udio livada i pašnjaka povećava retencijski kapacitet korištenog poljoprivrednog zemljišta i smanjuje površinsko otjecanje. Stoga očuvanje postojećih livada od uzgoja usjeva ili građevinskih aktivnosti naročito na izvorišnim područjima, na padinama, na putovima otjecanja i duž vodotoka pridonosi…

Geokompozit koji upija vodu

By

Ovim se rješenjima zadržavaju oborinske vode koje dolaze iz procjeđivanja. Svugdje gdje se kao pomoć pri zadržavanju vode koriste vegetacijska rješenja, neovisno o tome radi li se o travi, stablima, grmlju, biljkama korištenima za formiranje zelenih krovova ili zelenih zidova, razvoj takvih biljaka može pratiti geokompozit koji upija vodu (GSW).

Sustavi protupoplavnih pregrada

By

Sustavi protupoplavnih pregrada se sastoje od šina (kutne konzole, koje se postavljaju pored prednjih vrata, na primjer) i pregradnih greda, koje se umeću u te šine. U vrijeme nužde to se može brzo napraviti. Dno pregradne grede mora biti zabrtvljeno. Prikladnost ove mjere za smanjivanje rizika bi mogla biti ograničena u slučaju obilnih oborina jer…