Upojni zdenci

By

Zdenci napunjeni procjednim materijalom i prekriveni zemljom, kamenjem ili drugim pokrovom koji upija vodu s obližnjih asfaltiranih površina

Suhe retencije i depresije bilo kojeg kapaciteta

By

Prirodne ili umjetne retencije i depresije sa specifičnim retencijskim kapacitetom mogu se koristiti kao privremeni spremnik vode za vodu koja otječe tijekom obilnih oborina. One usporavaju površinsko otjecanje, čime pridonose odgodi i ublažavanju poplavnih valova. Trebalo bi ih smjestiti na najdubljoj točki u gotovo bilo kojem okruženju – poljoprivredno zemljište, šume, duž vodotoka ili unutar…

Linijske mjere zaštite

By

Linijske mjere zaštite pomažu pri usmjeravanju vode na područja gdje voda ne može prouzročiti štetu. Takve mjere su brane za zaštitu od poplava, zidovi za zaštitu od poplava, mobilni sustavi za zaštitu od poplava, odvodi (unapređivanje, uklanjanje prepreka), oborinska odvodnja i propusti, vodni putovi za izvanredne situacije, poplavni kanali, cestovna odvodnja u slučaju nove izgradnje…

Održivi urbani sustavi odvodnje oborinskih voda za sakupljanje, preusmjeravanje i zadržavanje vode od površinskog otjecanja

By

Tradicionalni sustavi odvodnje površinskih voda su često preopterećeni u slučaju obilnih oborina, što dovodi do plavljenja i štete. Može ih se dodatno razviti u “održive urbane sustave odvodnje oborinskih voda” u svrhu povećavanja njihovog kapaciteta, npr. kad se radi o obilnim oborinama i njihovom usklađivanju s prirodnim vodenim procesima. Postoji velika zbirka građevinskih mjera koje…

Suhe retencije s konstantnim protokom

By

Različite vrste retencija kroz koje teče vodotok. Uvijek postoji pregrada preko toka vodotoka, a tijekom niskih vodostaja vodotok nesmetano teče kroz temeljni ispust. Čim počne teći više vode nego što to omogućuje standardni protok temeljnog ispusta, taj povećani protok se zadržava i retencija poplavljuje. Retencije za zadržavanje poplavnih voda mogu biti izgrađene suhe ili s…