Razvoj i provedba učinkovitih planova postupanja u izvanrednim situacijama, njihovo ažuriranje-image

Razvoj i provedba učinkovitih planova postupanja u izvanrednim situacijama, njihovo ažuriranje

  • Description
  • Fields of action
  • Synergies
  • Good practice examples
  • References

Učinkoviti i povremeno ažurirani planovi postupanja u izvanrednim situacijama za slučaj poplava izazvanih obilnim oborinama pomažu jedinicama civilne zaštite da dobiju brz uvid u mjere koje treba poduzeti kao i o određivanju prioriteta mjera. Važan su dio planiranja postupanja u slučaju katastrofa i moraju ih uspostaviti odgovorne institucije (npr. u Njemačkoj i Austriji: općine; prema potrebi i poduzeća). Planove postupanja u izvanrednim situacijama treba redovno ažurirati kako bi odražavali promjene u npr. opasnim situacijama i izloženosti riziku, promjene u sustavima upozoravanja, u odgovornostima, dostupnim resursima (materijalni resursi, osoblje) i kontakt-podacima.

Fields of action zgrade,upravljanje u izvanrednim situacijama,naseljena područja
Mogu postojati sinergije između mjera upravljanja rizicima od obilnih oborina i ostalih razvojnih ciljeva kao što je zaštita okoliša, zdravstvena skrb te ekonomska uspješnost. Njihovo korištenje zahtijeva uključenost različitih sudionika, razmjenu znanja i informacija između vas i njih te holističko razmišljanje.

READ MORE:

PICTURES:

Raimund Adelwöhrer, Office of the Styrian Government