Rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych/informacyjnych

By

Łatwo zrozumiałe i łatwo dostępne informacje są ważne dla podniesienia świadomości ryzyka powodziowego oraz wspierania wdrażania prywatnych działań na rzecz zmniejszenia ryzyka. Mogą one być udostępniane w formie tradycyjnej, jako drukowane materiały edukacyjne, np. w postaci podręczników, wytycznych, broszur, ulotek lub na platformach internetowych. Publikacje winny być dopasowane do określonej grupy docelowej, np. do obywateli,…

Wizualizacja i wyjaśnianie specyficznych sytuacji ryzyka na danym obszarze

By

Wizualizacja na danym obszarze konkretnych zagrożeń i występującego ryzyka (np. na mapach, na plakatach umieszczonych w danych miejscach itp.) jest skutecznym sposobem zwiększania świadomośći osób zainteresowanych i instytucji, których dane dotyczą, Mapy pokazują specyfikę zagrożenia i ryzyka w danym miejscu, mogą np. zostać udostępnione społeczności w portalu internetowym. Niezbędne są łatwo dostępne wskazówki dla użytkownika,…

Działania informacyjne w edukacji

By

Działania związane z informowaniem o ryzyku w procesie edukacji mogą w przyszłości pomóc w podnoszeniu świadomości i zdobyciu wiedzy na temat zagrożeń. Młodsze pokolenia są szczególnie ważne dla przyszłego sposobu postępowania z zagadnieniem ryzyka deszczy nawalnych. Ponadto już dziś młodzież jest narażona na niebezpieczeństwo związane z intensywnymi opadami deszczu. Edukacja na temat np. nowoczesnych metod…