Rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych/informacyjnych

By

Łatwo zrozumiałe i łatwo dostępne informacje są ważne dla podniesienia świadomości ryzyka powodziowego oraz wspierania wdrażania prywatnych działań na rzecz zmniejszenia ryzyka. Mogą one być udostępniane w formie tradycyjnej, jako drukowane materiały edukacyjne, np. w postaci podręczników, wytycznych, broszur, ulotek lub na platformach internetowych. Publikacje winny być dopasowane do określonej grupy docelowej, np. do obywateli,…

Wizualizacja i wyjaśnianie specyficznych sytuacji ryzyka na danym obszarze

By

Wizualizacja na danym obszarze konkretnych zagrożeń i występującego ryzyka (np. na mapach, na plakatach umieszczonych w danych miejscach itp.) jest skutecznym sposobem zwiększania świadomośći osób zainteresowanych i instytucji, których dane dotyczą, Mapy pokazują specyfikę zagrożenia i ryzyka w danym miejscu, mogą np. zostać udostępnione społeczności w portalu internetowym. Niezbędne są łatwo dostępne wskazówki dla użytkownika,…

Działania informacyjne w edukacji

By

Działania związane z informowaniem o ryzyku w procesie edukacji mogą w przyszłości pomóc w podnoszeniu świadomości i zdobyciu wiedzy na temat zagrożeń. Młodsze pokolenia są szczególnie ważne dla przyszłego sposobu postępowania z zagadnieniem ryzyka deszczy nawalnych. Ponadto już dziś młodzież jest narażona na niebezpieczeństwo związane z intensywnymi opadami deszczu. Edukacja na temat np. nowoczesnych metod…

Wyznaczenie osób do kontaktu i godzin konsultacji społecznych

By

Cykliczne i ustawiczne udzielanie przez ekspertów informacji i porad dla właścicieli prywatnych domów, jak i organom publicznym skutkują wzrostem świadomości ryzyka i podjęciem działań. Wyznaczenie osób do kontaktu, którzy świadczą porady podczas godzin przeznaczonym na konsultacje społeczne dają lepsze rezultaty niż internetowe serwisy informacyjne lub kampanie reklamowe. Akceptację działania można dodatkowo wspierać poprzez jego wdrażanie…