Komunikacja interaktywna - różne formy uczestnictwa-image

Komunikacja interaktywna - różne formy uczestnictwa

  • Description
  • Fields of action
  • Synergies
  • Good practice examples
  • References

Komunikacja interaktywna - różne formy uczestnictwa

Fields of action Komunikacja w zakresie ryzyka
Synergie mogą występować między środkami związanymi z zarządzaniem ryzykiem opadów nawalnych oraz aspektami ukierunkowanymi na inne cele, jak np. ochrona środowiska, opieka zdrowotna czy działalność ekonomiczna. Wykorzystanie ich wymaga zaangażowania różnych podmiotów oraz wyegzekwowania wymiany między Wami i nimi, a także holistycznego myślenia.

Check out the RAINMAN good practice examples:

READ MORE:

PICTURES:

Screenshot of https://buergerbeteiligung.sachsen.de/portal/lfulg/beteiligung/aktuelle-themen/1013047