Działania informacyjne w edukacji

By

Działania związane z informowaniem o ryzyku w procesie edukacji mogą w przyszłości pomóc w podnoszeniu świadomości i zdobyciu wiedzy na temat zagrożeń. Młodsze pokolenia są szczególnie ważne dla przyszłego sposobu postępowania z zagadnieniem ryzyka deszczy nawalnych. Ponadto już dziś młodzież jest narażona na niebezpieczeństwo związane z intensywnymi opadami deszczu. Edukacja na temat np. nowoczesnych metod…