Działania informacyjne w edukacji-image

Działania informacyjne w edukacji

  • Description
  • Fields of action
  • Synergies
  • Good practice examples
  • References

Działania związane z informowaniem o ryzyku w procesie edukacji mogą w przyszłości pomóc w podnoszeniu świadomości i zdobyciu wiedzy na temat zagrożeń. Młodsze pokolenia są szczególnie ważne dla przyszłego sposobu postępowania z zagadnieniem ryzyka deszczy nawalnych. Ponadto już dziś młodzież jest narażona na niebezpieczeństwo związane z intensywnymi opadami deszczu. Edukacja na temat np. nowoczesnych metod zarządzania wodami opadowymi podnosi świadomośc młodych ludzi i pomagajw wewdrażaniu zrównoważonych praktyk.

Fields of action Komunikacja w zakresie ryzyka
Synergie mogą występować między środkami związanymi z zarządzaniem ryzykiem opadów nawalnych oraz aspektami ukierunkowanymi na inne cele, jak np. ochrona środowiska, opieka zdrowotna czy działalność ekonomiczna. Wykorzystanie ich wymaga zaangażowania różnych podmiotów oraz wyegzekwowania wymiany między Wami i nimi, a także holistycznego myślenia.

READ MORE:

PICTURES:

B. Miszuk IMGW-PIB