Nástroj opatření pro snížovaní rizik

KATALOG 100 OPATŘENÍ KE SNÍŽENÍ RIZIK

Stavby z vodonepropustného betonu (bílá vana)-image

Stavby z vodonepropustného betonu (bílá vana)

  • Description
  • Fields of action
  • Synergies
  • Good practice examples
  • References

Základní deska a vnější stěny nových budov lze postavit jako uzavřenou nádrž pomocí betonu s vysokou vodotěsností. Protože není nutná žádná izolace, nazývají se tyto konstrukce „bílé“ nádrže. Opatření je poměrně drahé.

Fields of action Opatření pro technické zajištění budov
Opatření ke snížení rizik spojených s přívalovými srážkami se mohou dobře doplňovat s opatřeními k dosažení jiných cílů (např. k ochraně životního prostředí, zlepšení zdravotní péče či zlepšení ekonomiky). Jejich implementace vyžaduje zapojení všech dotčených aktérů, výměnu informací a komplexní přístup k řešení.

Check out the RAINMAN good practice examples:

Ukázka dobré praxe není k dispozici.

READ MORE:

PICTURES:

Sabine Scharfe, Saxon State Office for Environment, Agriculture and Geology