Nástroj opatření pro snížovaní rizik

KATALOG 100 OPATŘENÍ KE SNÍŽENÍ RIZIK

Udržitelné městské odvodňovací systémy pro sbírání, odklánění a zadržování povrchového odtoku-image

Udržitelné městské odvodňovací systémy pro sbírání, odklánění a zadržování povrchového odtoku

  • Description
  • Fields of action
  • Synergies
  • Good practice examples
  • References

Tradiční odvodňovací systémy pro povrchové vody jsou často přetíženy v případě silného deště a způsobují tak záplavy a škody. Mohou být dále rozvinuty do „udržitelných městských drenážních systémů“ zaměřených na zvýšení jejich kapacity, např. pokud jde o silné srážky a jejich sladění s přírodními vodními procesy. K této skupině opatření patří velké množství různých stavebních opatření. Tato opatření vyžadují pravidelné čištění a údržbu.

Fields of action Opatření v urbanizovaných oblastech
Opatření ke snížení rizik spojených s přívalovými srážkami se mohou dobře doplňovat s opatřeními k dosažení jiných cílů (např. k ochraně životního prostředí, zlepšení zdravotní péče či zlepšení ekonomiky). Jejich implementace vyžaduje zapojení všech dotčených aktérů, výměnu informací a komplexní přístup k řešení.

Check out the RAINMAN good practice examples:

Ukázka dobré praxe není k dispozici.

READ MORE:

PICTURES:

Sabine Scharfe, Saxon State Office for Environment, Agriculture and Geology