Nástroj opatření pro snížovaní rizik

KATALOG 100 OPATŘENÍ KE SNÍŽENÍ RIZIK

Izolace podzemních částí budov (černá vana)-image

Izolace podzemních částí budov (černá vana)

  • Description
  • Fields of action
  • Synergies
  • Good practice examples
  • References

Opatření je pro hydroizolaci budov proti zemní vlhkosti a prosakující vodě u podzemních konstrukčních prvků jako jsou stěny. Existují horizontální nebo vertikální způsoby izolace. Vodorovná izolace zabraňuje zvyšování vlhkosti. Svislá izolace zabraňuje pronikání vlhkosti ze strany do budovy. K dispozici je několik variant řešení s asfaltem a se syntetickými materiály. Je důležité, aby svislá izolace dosahovala až 30 cm nad zemí, a bylo instalována alespoň jedna vodorovná izolace.

Fields of action Opatření pro technické zajištění budov
Opatření ke snížení rizik spojených s přívalovými srážkami se mohou dobře doplňovat s opatřeními k dosažení jiných cílů (např. k ochraně životního prostředí, zlepšení zdravotní péče či zlepšení ekonomiky). Jejich implementace vyžaduje zapojení všech dotčených aktérů, výměnu informací a komplexní přístup k řešení.

Check out the RAINMAN good practice examples:

Ukázka dobré praxe není k dispozici.

READ MORE:

  • Hamburg Wasser (Ed.) (2012): Wie schütze ich mein Haus vor Starkregenfolgen?: ein Leitfaden für Hauseigentümer, Bauherren und Planer [How do I protect my house from the effects of heavy rain?: a guide for homeowners, builders and planners], URL: http://www.hamburg.de/contentblob/3540740/data/leitfaden-starkregen.pdf (20.03.2020): Abdichtung, schwarze Wanne
PICTURES:

Sabine Scharfe, Saxon State Office for Environment, Agriculture and Geology