Nástroj opatření pro snížovaní rizik

KATALOG 100 OPATŘENÍ KE SNÍŽENÍ RIZIK

Poskytnutí tištěných informačních materiálů-image

Poskytnutí tištěných informačních materiálů

  • Description
  • Fields of action
  • Synergies
  • Good practice examples
  • References

Snadno srozumitelné a dostupné informace jsou důležité pro zvýšení povědomí o povodňových rizicích a pro podporu provádění opatření na snížení rizika. Může být k dispozici jako materiály pro čtení, například ve formě tiskových produktů (příručky, směrnice, brožury, letáky) nebo na online platformách. Produkty by měly být přizpůsobeny konkrétní cílové skupině jako jsou např. občané, majitelé domů, společnosti, lesnictví, zemědělství atd. Mnoho zapojených institucí již zpracovalo velké množství vysoce kvalitních informačních materiálů. Použití stávajících materiálů by proto mělo být zváženo. Musí být zaručen snadný přístup k informacím, tj. na centrální platformě nebo v místě samém. Distribuci informací navíc podporuje public relations a mediální aktivity.

Fields of action Opatření v urbanizovaných oblastech,Risk management a komunikace
Opatření ke snížení rizik spojených s přívalovými srážkami se mohou dobře doplňovat s opatřeními k dosažení jiných cílů (např. k ochraně životního prostředí, zlepšení zdravotní péče či zlepšení ekonomiky). Jejich implementace vyžaduje zapojení všech dotčených aktérů, výměnu informací a komplexní přístup k řešení.

READ MORE:

PICTURES:

wilkernet, Pixbay (https://pixabay.com/photos/magazines-editions-publications-364514/)