Nástroj opatření pro snížovaní rizik

KATALOG 100 OPATŘENÍ KE SNÍŽENÍ RIZIK

Živé stěny, vertikální zahrady-image

Živé stěny, vertikální zahrady

  • Description
  • Fields of action
  • Synergies
  • Good practice examples
  • References

Konstrukce stěny využívá vegetaci zalévanou atmosférickými srážkami. Během dešťů se dešťová voda používá k navlhčení povrchu rostlin a k jejich životním potřebám. Část vody se vrátí do atmosféry díky evapotranspiraci.

Fields of action Opatření v urbanizovaných oblastech,Opatření pro technické zajištění budov
Opatření ke snížení rizik spojených s přívalovými srážkami se mohou dobře doplňovat s opatřeními k dosažení jiných cílů (např. k ochraně životního prostředí, zlepšení zdravotní péče či zlepšení ekonomiky). Jejich implementace vyžaduje zapojení všech dotčených aktérů, výměnu informací a komplexní přístup k řešení.

Check out the RAINMAN good practice examples:

Ukázka dobré praxe není k dispozici.

READ MORE:

PICTURES:

Dominic Rumpf, Saxon State Office for Environment, Agriculture and Geology