Nástroj opatření pro snížovaní rizik

KATALOG 100 OPATŘENÍ KE SNÍŽENÍ RIZIK

Protipovodňová ochrana světlíků a oken nepropustnými deskami a těsněnými roletami-image

Protipovodňová ochrana světlíků a oken nepropustnými deskami a těsněnými roletami

  • Description
  • Fields of action
  • Synergies
  • Good practice examples
  • References

Příslušné stavební otvory mohou být chráněny proti vniknutí vody instalací oken nepropouštějících vodu, desek a rolet, vodotěsných bran nebo trvale instalovaných automatických stavidel.

Fields of action Opatření pro technické zajištění budov
Opatření ke snížení rizik spojených s přívalovými srážkami se mohou dobře doplňovat s opatřeními k dosažení jiných cílů (např. k ochraně životního prostředí, zlepšení zdravotní péče či zlepšení ekonomiky). Jejich implementace vyžaduje zapojení všech dotčených aktérů, výměnu informací a komplexní přístup k řešení.

Check out the RAINMAN good practice examples:

Ukázka dobré praxe není k dispozici.

READ MORE:

  • Hamburg Wasser (Ed.) (2012): Wie schütze ich mein Haus vor Starkregenfolgen?: ein Leitfaden für Hauseigentümer, Bauherren und Planer [How do I protect my house from the effects of heavy rain?: a guide for homeowners, builders and planners], URL: http://www.hamburg.de/contentblob/3540740/data/leitfaden-starkregen.pdf (20.03.2020): Aufkantungen an Lichtschächten, Aufkantungen an Kellereingängen, Barrieresysteme, Fensterklappen
  • Amt der Oberösterreichischen Landesregierung (2015): Hangwassermanagement Maßnahmenkatalog [management of pluvial floods catalogue of measures] (unpublished brochure, online version accessible at URL: https://www.land-oberoesterreich.gv.at/222593.htm): Sicherung von Gebäudeöffnungen
PICTURES:

David Lederer