Nástroj opatření pro snížovaní rizik

KATALOG 100 OPATŘENÍ KE SNÍŽENÍ RIZIK

Vsakovací příkopy, buňky, příkopy osázené stromy-image

Vsakovací příkopy, buňky, příkopy osázené stromy

  • Description
  • Fields of action
  • Synergies
  • Good practice examples
  • References

Infiltrační buňky/příkopy a štěrkové drenáže (překryté mokřinou, obdobné hlubokému záhonu nebo jámě pro výsadbu stromů) snižují odtokové rychlosti a objemy odtoku zpomalením a retencí. Odtékající vodu filtrují přes substrát v příkopu a následně přes půdu. Jsou účinné při odstraňování znečišťujících látek a sedimentů fyzikální filtrací, adsorpcí na materiál v příkopu nebo biochemickými reakcemi ve výplni nebo půdě.

Fields of action Opatření v urbanizovaných oblastech
Kromě snižování povodňových rizik zpomalováním a zadržováním povrchového odtoku mají tato opatření střední nebo vysoké přínosy pro následující biofyzikální dopady a ekosystémové služby: Snížení eroze a/nebo přenosu sedimentů; Filtrace znečišťujících látek; Zvýšení evapotranspirace; Zvýšení zadržování vody v půdě; Přerušení transportu znečištění; Vytváření suchozemských stanovišť; Absorpce a/nebo zadržení CO2; Přizpůsobení se změně klimatu a zmírnění dopadů; Doplňování podzemní vody a zvodnělých vrstev

Check out the RAINMAN good practice examples:

Ukázka dobré praxe není k dispozici.

READ MORE:

PICTURES:

Sabine Scharfe, Saxon State Office for Environment, Agriculture and Geology