Nástroj opatření pro snížovaní rizik

KATALOG 100 OPATŘENÍ KE SNÍŽENÍ RIZIK

Propustná dlažba pro infiltraci, propustné povrchy, odstranění nepropustné vrstvy-image

Propustná dlažba pro infiltraci, propustné povrchy, odstranění nepropustné vrstvy

  • Description
  • Fields of action
  • Synergies
  • Good practice examples
  • References

Propustná dlažba je navržena tak, aby umožnila dešťové vodě vsak do půdy a zvodnělé vrstvy, nebo, aby byla zachycena pod zemí a poté uvolňována regulovanou rychlostí do povrchových vod. Nepropustné povrchy mohou být nahrazeny různými materiály, jako je štěrk, travní dlaždice, betonové dlaždice s drenáží nebo porézní beton. Je vhodný pro parkoviště, cyklistické stezky, turistické stezky a přístupové cesty, terasy a dvorky.

Fields of action Opatření v zalesněných oblastech,Opatření v urbanizovaných oblastech,Opatření pro technické zajištění budov,Opatření na zemědělské půdě
Kromě snižování povodňových rizik ukládáním povrchového odtoku má opatření střední nebo vysoké možné přínosy pro následující biofyzikální dopady a ekosystémové služby: Zvýšení infiltrace a/nebo doplňování podzemní vody; Filtrace znečišťujících látek; Přerušení cesty znečištění; Omezení eroze a/nebo přenosu sedimentu

Check out the RAINMAN good practice examples:

Ukázka dobré praxe není k dispozici.

READ MORE:

PICTURES:

Sabine Scharfe, Saxon State Office for Environment, Agriculture and Geology