Nástroj opatření pro snížovaní rizik

KATALOG 100 OPATŘENÍ KE SNÍŽENÍ RIZIK

Opatření na ochranu odvodňovacích systémů bezprostředně po události-image

Opatření na ochranu odvodňovacích systémů bezprostředně po události

  • Description
  • Fields of action
  • Synergies
  • Good practice examples
  • References

Organizační opatření a nouzová opatření jsou přijímána bezprostředně po události, aby byla zaručena funkčnost struktur, které mají za cíl ochranu před povodněmi v povodí (např. odstranění trosek a bahna).

Fields of action Opatření v urbanizovaných oblastech,Opatření pro technické zajištění budov,Varovné systémy,Opatření na zemědělské půdě,Opatření v zalesněných oblastech,Opatření na vodních tocích
Opatření ke snížení rizik spojených s přívalovými srážkami se mohou dobře doplňovat s opatřeními k dosažení jiných cílů (např. k ochraně životního prostředí, zlepšení zdravotní péče či zlepšení ekonomiky). Jejich implementace vyžaduje zapojení všech dotčených aktérů, výměnu informací a komplexní přístup k řešení.

Check out the RAINMAN good practice examples:

Ukázka dobré praxe není k dispozici.

READ MORE:

PICTURES:

Ingo Nestler, county administration Meissen