Nástroj opatření pro snížovaní rizik

KATALOG 100 OPATŘENÍ KE SNÍŽENÍ RIZIK

Zřízení a provoz monitorovacích systémů, předpovědních modelů a varovných systémů-image

Zřízení a provoz monitorovacích systémů, předpovědních modelů a varovných systémů

  • Description
  • Fields of action
  • Synergies
  • Good practice examples
  • References

Neustálé a dlouhodobé pozorování přírodních jevů zvyšuje možnost jejich předvídání, odhadování nebezpečných jevů a plánování efektivních protiopatření. Modely a systémy monitorování, předpovědi a varování obvykle pořizují a provozují státní instituce. Zajišťují neustálý sběr dat, poskytování a kontrolu kvality, jakož i další rozvoj podle stavu výzkumu. Místní nebo regionální pozorování a monitorování však mohou takové informace zpřesnit nebo přidat další informace pro rozhodování pod časovým tlakem v případě výskytu dešťových srážek.

Fields of action Varovné systémy
Opatření ke snížení rizik spojených s přívalovými srážkami se mohou dobře doplňovat s opatřeními k dosažení jiných cílů (např. k ochraně životního prostředí, zlepšení zdravotní péče či zlepšení ekonomiky). Jejich implementace vyžaduje zapojení všech dotčených aktérů, výměnu informací a komplexní přístup k řešení.

READ MORE:

PICTURES:

2nd overall update of the Upper Elbe Valley/Eastern Ore Mountains Regional Plan (draft statutes not yet approved), https://rpv-elbtalosterz.de, basic map: ©GeoSN