Nástroj opatření pro snížovaní rizik

KATALOG 100 OPATŘENÍ KE SNÍŽENÍ RIZIK

Zajištění podmínek pro implementaci havarijních plánů-image

Zajištění podmínek pro implementaci havarijních plánů

  • Description
  • Fields of action
  • Synergies
  • Good practice examples
  • References

Je nutno provádět přípravné práce, a to v takovém rozsahu, aby v případě nouze bylo k dispozici veškeré potřebné vybavení a dobře vyškolený personál v dostatečném počtu.

Fields of action Varovné systémy
Opatření ke snížení rizik spojených s přívalovými srážkami se mohou dobře doplňovat s opatřeními k dosažení jiných cílů (např. k ochraně životního prostředí, zlepšení zdravotní péče či zlepšení ekonomiky). Jejich implementace vyžaduje zapojení všech dotčených aktérů, výměnu informací a komplexní přístup k řešení.

READ MORE:

PICTURES:

Rudolf Hornich, Office of the Styrian Government