Nástroj opatření pro snížovaní rizik

KATALOG 100 OPATŘENÍ KE SNÍŽENÍ RIZIK

Přeshraniční spolupráce-image

Přeshraniční spolupráce

  • Description
  • Fields of action
  • Synergies
  • Good practice examples
  • References

Posouzení přeshraničních rizik, komunikace hydrologických prognóz, harmonizace technických norem; pro řízení povodňových událostí existuje přeshraniční spolupráce v oblasti havarijního plánování a posuzování přeshraničního dopadu projektů. Spolupráce může být zlepšena i pro řízení rizika povodní z přívalových srážek.

Fields of action Varovné systémy
Opatření ke snížení rizik spojených s přívalovými srážkami se mohou dobře doplňovat s opatřeními k dosažení jiných cílů (např. k ochraně životního prostředí, zlepšení zdravotní péče či zlepšení ekonomiky). Jejich implementace vyžaduje zapojení všech dotčených aktérů, výměnu informací a komplexní přístup k řešení.

Check out the RAINMAN good practice examples:

Ukázka dobré praxe není k dispozici.

READ MORE:

PICTURES:

Sabine Scharfe, Saxon State Office for Environment, Agriculture and Geology