Nástroj opatření pro snížovaní rizik

KATALOG 100 OPATŘENÍ KE SNÍŽENÍ RIZIK

Zřízení a údržba retenčních ploch v městské zástavbě-image

Zřízení a údržba retenčních ploch v městské zástavbě

  • Description
  • Fields of action
  • Synergies
  • Good practice examples
  • References

Retenční plochy by měly být umístěny v nejnižších bodech městských oblastí. Povrchová drenáž musí zajistit, že voda bude sváděna do těchto oblastí – nejlépe povrchově (svody, po ulici atd.). Recipient – voda a půda – musí být chráněny před znečištěním. Realizace centrálních retenčních oblastí do značné míry závisí na dostupném prostoru a topografické situaci. Příležitost pro implementaci poskytují plány rozvoje a územního plánování.

Fields of action Opatření v urbanizovaných oblastech
Kromě snižování povodňových rizik zpomalováním a zadržováním povrchových odtoků má opatření střední nebo vysoké možné přínosy pro následující biofyzikální dopady a ekosystémové služby: Zachování biologické rozmanitosti; Přizpůsobení se změně klimatu a zmírnění dopadů; Filtrace znečišťujících látek; Rekreační příležitosti; Estetická a kulturní hodnota; Zvýšení evapotranspirace; Přerušení cesty znečištění; Snížení eroze a/nebo přenosu sedimentu; Vytváření suchozemských stanovišť

Check out the RAINMAN good practice examples:

Ukázka dobré praxe není k dispozici.

READ MORE:

  • Office International de l’Eau (2015): Natural Water Retention Measures, URL: http://nwrm.eu (19.03.2020): detention basins
  • Freie Hansestadt Bremen, Senator für Umwelt, Bau und Verkehr (SUBV) (Ed.) (2015: Merkblatt für eine wassersensible Stadt- und Freiraumgestaltung: Empfehlungen und Hinweise für eine zukunftsfähige Regenwasserbewirtschaftung und eine Überflutungsvorsorge bei extremen Regenereignissen in Bremen, URL: https://www.klas-bremen.de/detail.php?gsid=bremen02.c.740.de (25.03.2020): Sicherung und Schaffung von Retentionsflächen
PICTURES:

Sabine Scharfe, Saxon State Office for Environment, Agriculture and Geology