Nástroj opatření pro snížovaní rizik

KATALOG 100 OPATŘENÍ KE SNÍŽENÍ RIZIK

Posouzení povodní z přívalových srážek pro účely tvorby preventivních opatření civilní ochrany a celého systému zvládání katastrof-image

Posouzení povodní z přívalových srážek pro účely tvorby preventivních opatření civilní ochrany a celého systému zvládání katastrof

  • Description
  • Fields of action
  • Synergies
  • Good practice examples
  • References

Cílem opatření je předcházet katastrofálním následkům silných dešťových událostí jako jedné z mnoha různých krizových situací. Na všech úrovních správy by mělo být jasné, jaké jsou povinnosti státních orgánů, včetně poskytování informací a varování.

Fields of action Varovné systémy
Opatření ke snížení rizik spojených s přívalovými srážkami se mohou dobře doplňovat s opatřeními k dosažení jiných cílů (např. k ochraně životního prostředí, zlepšení zdravotní péče či zlepšení ekonomiky). Jejich implementace vyžaduje zapojení všech dotčených aktérů, výměnu informací a komplexní přístup k řešení.

READ MORE:

PICTURES:

Herman, Pixabay