Nástroj opatření pro snížovaní rizik

KATALOG 100 OPATŘENÍ KE SNÍŽENÍ RIZIK

Osevní plocha s hrubým povrchem-image

Osevní plocha s hrubým povrchem

  • Description
  • Fields of action
  • Synergies
  • Good practice examples
  • References

Toto opatření pomáhá výrazně snížit riziko eroze na zemědělské půdě. Díky drsnosti povrchové struktury půdy pomáhá povrchové vodě vsakovat do podloží. Odtok povrchové vody je navíc významně snížen řadou dočasných nerovností zadržujících vodu . Opatření je však v rozporu s jinými opatřeními zaměřenými na šetrné hospodaření s půdou a mělo by se používat opatrně.

Fields of action Opatření na zemědělské půdě
Opatření ke snížení rizik spojených s přívalovými srážkami se mohou dobře doplňovat s opatřeními k dosažení jiných cílů (např. k ochraně životního prostředí, zlepšení zdravotní péče či zlepšení ekonomiky). Jejich implementace vyžaduje zapojení všech dotčených aktérů, výměnu informací a komplexní přístup k řešení.

Check out the RAINMAN good practice examples:

Ukázka dobré praxe není k dispozici.

READ MORE:

  • Amt der Oberösterreichischen Landesregierung (2015): Hangwassermanagement Maßnahmenkatalog [management of pluvial floods catalogue of measures] (unpublished brochure, online version accessible at URL: https://www.land-oberoesterreich.gv.at/222593.htm): raue Saatbeetbereitung
PICTURES:

Saxon State Office for Environment, Agriculture and Geology