Nástroj opatření pro snížovaní rizik

KATALOG 100 OPATŘENÍ KE SNÍŽENÍ RIZIK

Nestavět v ohrožencýh oblastech: vhodné situování domů na pozemcích-image

Nestavět v ohrožencýh oblastech: vhodné situování domů na pozemcích

  • Description
  • Fields of action
  • Synergies
  • Good practice examples
  • References

Vyloučit novou zástavbu, kde hrozí škody na samotných objektech a zhoršení odtokových poměrů v důsledku výskytu přívalových dešťů.

Fields of action Opatření v urbanizovaných oblastech,Opatření pro technické zajištění budov
Opatření ke snížení rizik spojených s přívalovými srážkami se mohou dobře doplňovat s opatřeními k dosažení jiných cílů (např. k ochraně životního prostředí, zlepšení zdravotní péče či zlepšení ekonomiky). Jejich implementace vyžaduje zapojení všech dotčených aktérů, výměnu informací a komplexní přístup k řešení.

Check out the RAINMAN good practice examples:

Ukázka dobré praxe není k dispozici.

READ MORE:

  • Amt der Oberösterreichischen Landesregierung (2015): Hangwassermanagement Maßnahmenkatalog [management of pluvial floods catalogue of measures] (unpublished brochure, online version accessible at URL: https://www.land-oberoesterreich.gv.at/222593.htm): Neubebauung abrücken
PICTURES:

Sabine Scharfe, Saxon State Office for Environment, Agriculture and Geology