Nástroj opatření pro snížovaní rizik

KATALOG 100 OPATŘENÍ KE SNÍŽENÍ RIZIK

Posouzení a odstranění povodňových škod na životním prostředí-image

Posouzení a odstranění povodňových škod na životním prostředí

  • Description
  • Fields of action
  • Synergies
  • Good practice examples
  • References

Opatření zahrnuje posouzení škod na životním prostředí, způsobených většinou haváriemi na zdrojích znečištění, např. poškození nádob s nebezpečnými látkami. Postupy a kritéria jsou definována příslušnými orgány.

Fields of action Opatření v urbanizovaných oblastech,Opatření pro technické zajištění budov,Varovné systémy,Opatření na zemědělské půdě,Opatření v zalesněných oblastech,Opatření na vodních tocích
Opatření ke snížení rizik spojených s přívalovými srážkami se mohou dobře doplňovat s opatřeními k dosažení jiných cílů (např. k ochraně životního prostředí, zlepšení zdravotní péče či zlepšení ekonomiky). Jejich implementace vyžaduje zapojení všech dotčených aktérů, výměnu informací a komplexní přístup k řešení.

Check out the RAINMAN good practice examples:

Ukázka dobré praxe není k dispozici.

READ MORE:

PICTURES:

Hans Braxmeier, Pixabay