Ocena i usuwanie szkód powodziowych w obrębie budynków i i infrastruktury.

By

Działanie to obejmuje ocenę i usuwanie szkód powodziowych w obrębie budynków i infrastruktury (np. ciągów komunikacyjnych, infrastruktury zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków) w kontekście icjh eksploatacji i konieczności odbudowy po wystąpieniu powodzi. Działanie to ma również znaczenie w zakresie dochodzenia roszczeń za pośrednictwem towarzystw ubezpieczeniowych. W przypadku, gdy dostępne jest wsparcie z funduszu pomocy…

Przegrody konsolidacyjne

By

Przegrody służą, jako bariery na potokach i rowach o szybkim nurcie lub też na ścieżkach spływu, które zazwyczaj nie odprowadzają wody. Mogą one być wykonywane w formie progu lub stopnia. Działanie to redukuje spadek podłużny, służy spiętrzaniu wód powierzchniowych i zmniejsza prędkość odpływającej wody w przypadku zdarzeń opadu nawalnego. Powinny one być wykonywane w przypadku…

Małe groble i doły (bruzdowanie)

By

Bruzdowanie wałów/grobli (zwane również wiązaniem redlin lub tępieniem bruzd) to formowanie się małych ziemnych wałów na bruzdach, np. przy uprawie ziemniaków. Podobną techniką jest dołowanie gleby – tworzenie małych wgłębień w ściśle rozmieszczonych odstępach. Takie techniki utrzymują wodę deszczową na miejscu, dopóki nie infiltruje do gleby.