Wizualizacja i wyjaśnianie specyficznych sytuacji ryzyka na danym obszarze-image

Wizualizacja i wyjaśnianie specyficznych sytuacji ryzyka na danym obszarze

  • Description
  • Fields of action
  • Synergies
  • Good practice examples
  • References

Wizualizacja na danym obszarze konkretnych zagrożeń i występującego ryzyka (np. na mapach, na plakatach umieszczonych w danych miejscach itp.) jest skutecznym sposobem zwiększania świadomośći osób zainteresowanych i instytucji, których dane dotyczą, Mapy pokazują specyfikę zagrożenia i ryzyka w danym miejscu, mogą np. zostać udostępnione społeczności w portalu internetowym. Niezbędne są łatwo dostępne wskazówki dla użytkownika, dotyczące właściwej oceny i klasyfikacji informacji zawartych na mapach oraz wskazanie osoby kontaktowej do udzielania odpowiedzi na zadane pytania.

Fields of action Obszary zasiedlone,Budynki,Obszary rolnicze,Lasy,Cieki wodne,Komunikacja w zakresie ryzyka
Synergie mogą występować między środkami związanymi z zarządzaniem ryzykiem opadów nawalnych oraz aspektami ukierunkowanymi na inne cele, jak np. ochrona środowiska, opieka zdrowotna czy działalność ekonomiczna. Wykorzystanie ich wymaga zaangażowania różnych podmiotów oraz wyegzekwowania wymiany między Wami i nimi, a także holistycznego myślenia.

READ MORE:

PICTURES:

Sabine Scharfe, Saxon State Office for Environment, Agriculture and Geology