LEADER - metodologia rozwoju lokalnego-image

LEADER - metodologia rozwoju lokalnego

  • Description
  • Fields of action
  • Synergies
  • Good practice examples
  • References

LEADER – metodologia rozwoju lokalnego

Fields of action Obszary zasiedlone,Obszary rolnicze,Lasy,Cieki wodne
Synergie mogą występować między środkami związanymi z zarządzaniem ryzykiem opadów nawalnych oraz aspektami ukierunkowanymi na inne cele, jak np. ochrona środowiska, opieka zdrowotna czy działalność ekonomiczna. Wykorzystanie ich wymaga zaangażowania różnych podmiotów oraz wyegzekwowania wymiany między Wami i nimi, a także holistycznego myślenia.

Check out the RAINMAN good practice examples:

Ukázka dobré praxe není k dispozici.

READ MORE:

PICTURES:

Screenshot of https://www.klosterbezirk-altzella.com/was-ist-leader, © Klosterbezirk Altzella