Komunikacijske aktivnosti u obrazovanju

By

Aktivnosti komuniciranja o rizicima u obrazovanju mogu pomoći pri jačanju svijesti i znanja o rizicima u budućnosti. Mlađe generacije su naročito važne za to kako će se u budućnosti razvijati nošenje s rizicima od obilnih oborina. Uz to, one su već danas izložene opasnostima. Obrazovanje o npr. alternativnim metodama upravljanja oborinskim vodama jača svijest mlađih…

Kontakt osobe i vrijeme za konzultacije s građanima

By

Svijest o rizicima raste i pretvara se u djelovanje kad se vlasnicima privatnih kuća kao i javnim tijelima kontinuirano pružaju informacije i osobni stručni savjeti. Kontakt osobe i vrijeme za konzultacije s javnošću nude veće jamstvo uspjeha od usluga online informiranja ili reklamnih kampanja. Prihvaćanje mjera se može dodatno promovirati ako ih se provodi u…

Dokumentiranje pojava i šteta; analiza pojava

By

Sve pojave pluvijalnih poplava sa štetom treba dokumentirati i analizirati po pitanju uzroka i utjecaja. Mjera uključuje procjenu zgrada i infrastrukture po pitanju njihove iskoristivosti (npr. prometne rute, opskrba vodom, odvodnja otpadnih voda). Prikupljeni podaci su temelj za zahtjeve za nadoknadu štete od osiguranja ili javnih fondova za pomoć u katastrofama (ako su dostupni). Štoviše,…

Interaktivni oblici komuniciranja i sudjelovanja

By

Kako bi se povećalo znanje o upravljanju rizicima od obilnih oborina, mogu se organizirati različiti oblici interaktivnih događanja i sudjelovanja. Ciljevi i veličina se mogu kretati u rasponu od informiranja (veliki ili mali skupovi) do obuka i čak individualnih savjetodavnih usluga. Moraju biti uključeni oblici sudjelovanja za aktivno sudjelovanje. Skup ili participatorni proces bi se,…

Pružanje informacija kao materijala za čitanje

By

Lako razumljive i dostupne informacije su važne za jačanje svijesti o rizicima od poplava i podršku provedbi privatnih mjera smanjivanja rizika. Može ih se učiniti dostupnima kao materijale za čitanje, npr. u tiskanim proizvodima (priručnici, smjernice, brošure, letci) ili na online platformama. Proizvodi trebaju biti prilagođeni specifičnoj ciljnoj skupini, npr. građanima, vlasnicima kuća, poduzećima, šumarstvu,…

Identificiranje, izrada karata i određivanje područja pod rizikom

By

Odgovarajuća procjena opasnosti i rizika (s informativnim kartama kao glavnim rezultatima) je temelj za pokretanje procesa cjelovitog upravljanja rizicima na svim razinama djelovanja. Procjena je izazovan zadatak od više koraka koji – osim jasnih ciljeva – zahtijeva ulazne podatke (npr. o pojavama i štetama u prošlosti, metodološkim vještinama i odlukama) kao i resurse. Na temelju…