Pružanje informacija kao materijala za čitanje-image

Pružanje informacija kao materijala za čitanje

  • Description
  • Fields of action
  • Synergies
  • Good practice examples
  • References

Lako razumljive i dostupne informacije su važne za jačanje svijesti o rizicima od poplava i podršku provedbi privatnih mjera smanjivanja rizika. Može ih se učiniti dostupnima kao materijale za čitanje, npr. u tiskanim proizvodima (priručnici, smjernice, brošure, letci) ili na online platformama. Proizvodi trebaju biti prilagođeni specifičnoj ciljnoj skupini, npr. građanima, vlasnicima kuća, poduzećima, šumarstvu, poljoprivredi itd. Različiti sudionici su već razvili velik broj kvalitetnih informativnih materijala. Zbog toga bi trebalo provjeriti korištenje postojećih proizvoda. Treba zajamčiti lak pristup informacijama, tj. na središnjoj platformi ili mjestu. Uz to, u distribuciji informacija pomažu i odnosi s javnošću i mediji.

Fields of action komuniciranje o rizicima,naseljena područja
Mogu postojati sinergije između mjera upravljanja rizicima od obilnih oborina i ostalih razvojnih ciljeva kao što je zaštita okoliša, zdravstvena skrb te ekonomska uspješnost. Njihovo korištenje zahtijeva uključenost različitih sudionika, razmjenu znanja i informacija između vas i njih te holističko razmišljanje.

READ MORE:

PICTURES:

wilkernet, Pixbay (https://pixabay.com/photos/magazines-editions-publications-364514/)