Dokumentiranje pojava i šteta; analiza pojava-image

Dokumentiranje pojava i šteta; analiza pojava

  • Description
  • Fields of action
  • Synergies
  • Good practice examples
  • References

Sve pojave pluvijalnih poplava sa štetom treba dokumentirati i analizirati po pitanju uzroka i utjecaja. Mjera uključuje procjenu zgrada i infrastrukture po pitanju njihove iskoristivosti (npr. prometne rute, opskrba vodom, odvodnja otpadnih voda). Prikupljeni podaci su temelj za zahtjeve za nadoknadu štete od osiguranja ili javnih fondova za pomoć u katastrofama (ako su dostupni). Štoviše, na temelju analize mogu se izvući naučene lekcije i planirati mjere. To pridonosi smanjivanju šteta kod budućih pojava. Na kraju, ali ne manje važno, prikupljeni podaci se mogu koristiti kako bi se poboljšala kvaliteta modelskih izračuna. Kvalitetna dokumentacija o šteti zahtijeva unaprijed definirane kriterije i standarde.

Fields of action šume,komuniciranje o rizicima,zgrade,upravljanje u izvanrednim situacijama,naseljena područja,vodotoci,poljoprivredna površina
Mogu postojati sinergije između mjera upravljanja rizicima od obilnih oborina i ostalih razvojnih ciljeva kao što je zaštita okoliša, zdravstvena skrb te ekonomska uspješnost. Njihovo korištenje zahtijeva uključenost različitih sudionika, razmjenu znanja i informacija između vas i njih te holističko razmišljanje.

READ MORE:

PICTURES:

Rudolf Hornich, Office of the Styrian Government