Linijske mjere zaštite-image

Linijske mjere zaštite

  • Description
  • Fields of action
  • Synergies
  • Good practice examples
  • References

Linijske mjere zaštite pomažu pri usmjeravanju vode na područja gdje voda ne može prouzročiti štetu. Takve mjere su brane za zaštitu od poplava, zidovi za zaštitu od poplava, mobilni sustavi za zaštitu od poplava, odvodi (unapređivanje, uklanjanje prepreka), oborinska odvodnja i propusti, vodni putovi za izvanredne situacije, poplavni kanali, cestovna odvodnja u slučaju nove izgradnje i rekonstrukcije. Ono što im je zajedničko je da zahtijevaju održavanje i obuku o tome kako njima upravljati kako bi se osigurala njihova funkcionalnost.

Fields of action poljoprivredna površina,naseljena područja
Mogu postojati sinergije između mjera upravljanja rizicima od obilnih oborina i ostalih razvojnih ciljeva kao što je zaštita okoliša, zdravstvena skrb te ekonomska uspješnost. Njihovo korištenje zahtijeva uključenost različitih sudionika, razmjenu znanja i informacija između vas i njih te holističko razmišljanje.

READ MORE:

PICTURES:

Sabine Scharfe, Saxon State Office for Environment, Agriculture and Geology