Niecki chłonne-image

Niecki chłonne

  • Description
  • Fields of action
  • Synergies
  • Good practice examples
  • References

Głównym celem tego działania jest retencja i infiltracja wody deszczowej. Dobre oczyszczanie biologiczne oraz zatrzymanie substancji rozpuszczonych pozwalają również na retencję i wstępne oczyszczanie silniej zanieczyszczonej wody. Kształt niecki oraz roślinność pozwalają na integrację terenu z terenami zielonymi

Fields of action Obszary zasiedlone,Budynki
Synergie mogą występować między środkami związanymi z zarządzaniem ryzykiem opadów nawalnych oraz aspektami ukierunkowanymi na inne cele, jak np. ochrona środowiska, opieka zdrowotna czy działalność ekonomiczna. Wykorzystanie ich wymaga zaangażowania różnych podmiotów oraz wyegzekwowania wymiany między Wami i nimi, a także holistycznego myślenia.

Check out the RAINMAN good practice examples:

Ukázka dobré praxe není k dispozici.

READ MORE:

PICTURES:

Sabine Scharfe, Saxon State Office for Environment, Agriculture and Geology