Izrada operativnih propisa za građevine ugrožene pluvijalnim poplavama: komercijalna i industrijska postrojenja-image

Izrada operativnih propisa za građevine ugrožene pluvijalnim poplavama: komercijalna i industrijska postrojenja

  • Description
  • Fields of action
  • Synergies
  • Good practice examples
  • References

Na područjima pod rizikom treba razmotriti pluvijalno plavljenje. Štete na objektima se mogu znatno smanjiti, npr. zbog postavljanja električnih instalacija, kao i štete koje potječu iz samih objekata, npr. skladištenje opasnih roba i materijala. Povremena koordinacija s civilnom zaštitom pomaže na izbjegavanju šteta u okolišu. Planovi se trebaju prilagoditi vjerojatnim promjenama u obrascima oborina i poplava uslijed klimatskih promjena.

Fields of action zgrade
Mogu postojati sinergije između mjera upravljanja rizicima od obilnih oborina i ostalih razvojnih ciljeva kao što je zaštita okoliša, zdravstvena skrb te ekonomska uspješnost. Njihovo korištenje zahtijeva uključenost različitih sudionika, razmjenu znanja i informacija između vas i njih te holističko razmišljanje.

Check out the RAINMAN good practice examples:

no stories available

READ MORE:

PICTURES:

Sabine Scharfe, Saxon State Office for Environment, Agriculture and Geology