Komunikační aktivity a vzdělávání

By

Vzdělávací činnosti v oblasti komunikace rizik mohou v budoucnu pomoci zvýšit povědomí a znalost rizik. Mladší generace jsou obzvláště důležité pro budoucí vývoj řešení rizik plynoucích ze silných dešťů. Kromě toho jsou již dnes vystaveni tomuto nebezpečí. Vzdělávání např. v oblasti alternativních metod nakládání s dešťovou vodou zvyšuje povědomí mladých lidí a pomáhá zavést udržitelné…

Kontaktní osoby a doba pro rady občanům

By

Povědomí o rizicích roste a proměňuje se v činy, když jsou majitelům soukromých domů a veřejným orgánům poskytovány stálé informace a osobní odborné rady. Kontaktní osoby a veřejné konzultační hodiny nabízejí větší záruku úspěchu než online informační služby nebo reklamní kampaně. Přijetí opatření lze dále podpořit, pokud jsou prováděna v obecních budovách způsobem, který je…

Dokumentace události a škod; analýza události

By

Všechny povodně se škodami by měly být analyzovány s ohledem na jejich příčiny a dopady. Opatření zahrnuje posouzení budov a infrastruktury z hlediska jejich použitelnosti (např. dopravní trasy, zásobování vodou, čištění odpadních vod). Shromážděné údaje jsou základem pro žádosti o odškodnění z pojišťovacích fondů nebo fondů pro veřejné katastrofy (jsou-li k dispozici). Na základě analýzy…

Interaktivní komunikace a zapojení občanů

By

Pro rozšíření znalostí o zvládání rizik plynoucích ze silných dešťů lze uspořádat různé formy interaktivních akcí s různými formáty účasti. Cíle a rozsah se mohou pohybovat od poskytnutí informací (velké nebo malé akce) až po školení a dokonce i individuální poradenské služby. Událost nebo participativní proces by se mohly zaměřit například na vysvětlení mapovacích činností…

Poskytnutí tištěných informačních materiálů

By

Snadno srozumitelné a dostupné informace jsou důležité pro zvýšení povědomí o povodňových rizicích a pro podporu provádění opatření na snížení rizika. Může být k dispozici jako materiály pro čtení, například ve formě tiskových produktů (příručky, směrnice, brožury, letáky) nebo na online platformách. Produkty by měly být přizpůsobeny konkrétní cílové skupině jako jsou např. občané, majitelé…

Identifikace (mapování) ohrožených území

By

Správné posouzení ohrožení a rizik (s informativními mapami jako hlavním výstupem) je nezbytným základem pro zahájení procesu integrovaného řízení rizik na všech úrovních činnosti. Hodnocení je náročným vícestupňovým úkolem, který vyžaduje – kromě jasných cílů – některá vstupní data (např. o historických událostech a škodách, metodických dovednostech a rozhodnutích), jakož i potřebné zdroje. Na základě…