Interaktivní komunikace a zapojení občanů-image

Interaktivní komunikace a zapojení občanů

  • Description
  • Fields of action
  • Synergies
  • Good practice examples
  • References

Pro rozšíření znalostí o zvládání rizik plynoucích ze silných dešťů lze uspořádat různé formy interaktivních akcí s různými formáty účasti. Cíle a rozsah se mohou pohybovat od poskytnutí informací (velké nebo malé akce) až po školení a dokonce i individuální poradenské služby. Událost nebo participativní proces by se mohly zaměřit například na vysvětlení mapovacích činností a jejich výsledků, identifikaci možných opatření ke snížení rizika a vysvětlení příkladů osvědčených postupů. Je možné integrovat obsah specifický pro rizika plynoucí ze silných dešťů do existujících a dobře známých událostí nebo formátů nebo kombinaci s jinými tématy.

Fields of action Risk management a komunikace
Opatření ke snížení rizik spojených s přívalovými srážkami se mohou dobře doplňovat s opatřeními k dosažení jiných cílů (např. k ochraně životního prostředí, zlepšení zdravotní péče či zlepšení ekonomiky). Jejich implementace vyžaduje zapojení všech dotčených aktérů, výměnu informací a komplexní přístup k řešení.

Check out the RAINMAN good practice examples:

READ MORE:

PICTURES:

Screenshot of https://buergerbeteiligung.sachsen.de/portal/lfulg/beteiligung/aktuelle-themen/1013047