Interaktivní komunikace a zapojení občanů

By

Pro rozšíření znalostí o zvládání rizik plynoucích ze silných dešťů lze uspořádat různé formy interaktivních akcí s různými formáty účasti. Cíle a rozsah se mohou pohybovat od poskytnutí informací (velké nebo malé akce) až po školení a dokonce i individuální poradenské služby. Událost nebo participativní proces by se mohly zaměřit například na vysvětlení mapovacích činností…