Komunikační aktivity a vzdělávání-image

Komunikační aktivity a vzdělávání

  • Description
  • Fields of action
  • Synergies
  • Good practice examples
  • References

Vzdělávací činnosti v oblasti komunikace rizik mohou v budoucnu pomoci zvýšit povědomí a znalost rizik. Mladší generace jsou obzvláště důležité pro budoucí vývoj řešení rizik plynoucích ze silných dešťů. Kromě toho jsou již dnes vystaveni tomuto nebezpečí. Vzdělávání např. v oblasti alternativních metod nakládání s dešťovou vodou zvyšuje povědomí mladých lidí a pomáhá zavést udržitelné postupy.

Fields of action Risk management a komunikace
Opatření ke snížení rizik spojených s přívalovými srážkami se mohou dobře doplňovat s opatřeními k dosažení jiných cílů (např. k ochraně životního prostředí, zlepšení zdravotní péče či zlepšení ekonomiky). Jejich implementace vyžaduje zapojení všech dotčených aktérů, výměnu informací a komplexní přístup k řešení.

READ MORE:

PICTURES:

B. Miszuk IMGW-PIB