Promowanie i egzekwowanie środków ochrony mienia

By

Osoby potencjalnie zainteresowane – zwłaszcza właściciele nieruchomości – muszą osobiście podjąć działania zapobiegawcze. Wprowadzenie i utrzymanie prywatnych środków ochronnych stanowi jednak wyzwanie i nie występuje często. Władze powinny promować i zalecać odpowiednie działania na rzecz ochrony mienia, przynajmniej poprzez udostępnianie informacji na stronach internetowych i w postaci materiałów pisemnych.

Deszczowe / burzowe ogrody, komórki bioretencyjne

By

Ogrody deszczowe to niewielkie ogrody obsadzone odpowiednia roślinnością, służące do gromadzenia i infiltracji wody opadowej. Zazwyczaj stosuje się je na poziomie nieruchomości i blisko budynków, na przykład w celu magazynowania i infiltracji deszczu z odwodnienia dachu. W ogrodach wykorzystywanych jest szereg komponentów, które są zazwyczaj stosowane w kształtowaniu ogrodu. Pod warstwą roślinności znajduje się podłoże…

Podwyższony parter (kondygnacja przyziemna)

By

Poziom parteru nowych budynków można zbudować w taki sposób, aby położenie najniższej kondygnacji był wyższy niż oczekiwany poziom powodzi. Aby to osiągnąć, dostępne są następujące metody (między innymi): 1. budowanie na solidnych blokach fundamentowych/ konstrukcja cokołowa 2. wznoszenie budynku na palach/filarach 3. budowanie na zasypanych fundamentach. We wszystkich tych formach architektonicznych przyjęte jest, że z…