Instalacja odwodnieniowa do odprowadzania wód powierzchniowych od budynków i zwiększania retencji i infiltracji na działce

By

Na działce gruntowej poprzez m.in. zmianę spadku, tworzenie struktury niecek wzgl. wykonanie elemntów strukturalnych tworzone są wstępnie zdefiniowane ścieżki spływu, które w przypadku zdarzenia polegającego na nagromadzeniu się wód stokowych kieruja wodę obok chronionego obiektu. Na działce gruntowej tworzone są obszary, na których woda stokowa może być przechwytywana i ewentualnie infiltrowana w zamierzony sposób do…

Ustalenie zdefiniowanych dróg odpływu przez budynek gospodarczy

By

Jeśli nie można zapobiec przedostawaniu się wody do budynku lub można temu zapobiec jedynie w ograniczonym stopniu, predefiniowane ścieżki przepływu w budynku mogą zminimalizować szkody. Najlepszym rozwiązaniem jest zaprojektowanie w budynku otworów wylotowych/odpływowych, aby zapewnić odpływ wody.

Promowanie i egzekwowanie środków ochrony mienia

By

Osoby potencjalnie zainteresowane – zwłaszcza właściciele nieruchomości – muszą osobiście podjąć działania zapobiegawcze. Wprowadzenie i utrzymanie prywatnych środków ochronnych stanowi jednak wyzwanie i nie występuje często. Władze powinny promować i zalecać odpowiednie działania na rzecz ochrony mienia, przynajmniej poprzez udostępnianie informacji na stronach internetowych i w postaci materiałów pisemnych.