Ustalenie zdefiniowanych dróg odpływu przez budynek gospodarczy

By

Jeśli nie można zapobiec przedostawaniu się wody do budynku lub można temu zapobiec jedynie w ograniczonym stopniu, predefiniowane ścieżki przepływu w budynku mogą zminimalizować szkody. Najlepszym rozwiązaniem jest zaprojektowanie w budynku otworów wylotowych/odpływowych, aby zapewnić odpływ wody.

Promowanie i egzekwowanie środków ochrony mienia

By

Osoby potencjalnie zainteresowane – zwłaszcza właściciele nieruchomości – muszą osobiście podjąć działania zapobiegawcze. Wprowadzenie i utrzymanie prywatnych środków ochronnych stanowi jednak wyzwanie i nie występuje często. Władze powinny promować i zalecać odpowiednie działania na rzecz ochrony mienia, przynajmniej poprzez udostępnianie informacji na stronach internetowych i w postaci materiałów pisemnych.

Deszczowe / burzowe ogrody, komórki bioretencyjne

By

Ogrody deszczowe to niewielkie ogrody obsadzone odpowiednia roślinnością, służące do gromadzenia i infiltracji wody opadowej. Zazwyczaj stosuje się je na poziomie nieruchomości i blisko budynków, na przykład w celu magazynowania i infiltracji deszczu z odwodnienia dachu. W ogrodach wykorzystywanych jest szereg komponentów, które są zazwyczaj stosowane w kształtowaniu ogrodu. Pod warstwą roślinności znajduje się podłoże…