Uszczelnianie przepustów rurowych-image

Uszczelnianie przepustów rurowych

  • Description
  • Fields of action
  • Synergies
  • Good practice examples
  • References

W przypadku możliwości dostawania się wody z zewnątrz przez przepusty rurowe do budynku, należy dokonać ich uszczelnienia.

Fields of action Budynki
Synergie mogą występować między środkami związanymi z zarządzaniem ryzykiem opadów nawalnych oraz aspektami ukierunkowanymi na inne cele, jak np. ochrona środowiska, opieka zdrowotna czy działalność ekonomiczna. Wykorzystanie ich wymaga zaangażowania różnych podmiotów oraz wyegzekwowania wymiany między Wami i nimi, a także holistycznego myślenia.

Check out the RAINMAN good practice examples:

Ukázka dobré praxe není k dispozici.

READ MORE:

  • Hamburg Wasser (Ed.) (2012): Wie schütze ich mein Haus vor Starkregenfolgen?: ein Leitfaden für Hauseigentümer, Bauherren und Planer [How do I protect my house from the effects of heavy rain?: a guide for homeowners, builders and planners], URL: http://www.hamburg.de/contentblob/3540740/data/leitfaden-starkregen.pdf (20.03.2020): Sanierung von Rohrdurchführungen
PICTURES:

Sabine Scharfe, Saxon State Office for Environment, Agriculture and Geology