Mury/ściany i progi zwalniające dla ochrony obszarów wysokiego ryzyka-image

Mury/ściany i progi zwalniające dla ochrony obszarów wysokiego ryzyka

  • Description
  • Fields of action
  • Synergies
  • Good practice examples
  • References

Przez odprowadzanie wody, negatywne konsekwencje w zagrożonych obszarach są zabezpieczone na wypadek powodzi do wysokości konstrukcji. Na przykład nieruchomość lub części nieruchomości można chronić za pomocą muru otaczającego budynek, który utrzymuje spływające wody powierzchniowe z dala od niego, zapobiegającego przedostawaniu się wody na teren działki. Przed budową muru należy jednak sprawdzić, czy odprowadzanie wody nie narusza praw osób trzecich i czy pojemność retencyjna wody bezpośrednio spadającej na nieruchomość jest wystarczająco duża. W razie konieczności należy dodatkowo uwzględnić działania związane z retencją wody.

Fields of action Obszary zasiedlone,Budynki
Synergie mogą występować między środkami związanymi z zarządzaniem ryzykiem opadów nawalnych oraz aspektami ukierunkowanymi na inne cele, jak np. ochrona środowiska, opieka zdrowotna czy działalność ekonomiczna. Wykorzystanie ich wymaga zaangażowania różnych podmiotów oraz wyegzekwowania wymiany między Wami i nimi, a także holistycznego myślenia.

Check out the RAINMAN good practice examples:

Ukázka dobré praxe není k dispozici.

READ MORE:

  • Amt der Oberösterreichischen Landesregierung (2015): Hangwassermanagement Maßnahmenkatalog [management of pluvial floods catalogue of measures] (unpublished brochure, online version accessible at URL: https://www.land-oberoesterreich.gv.at/222593.htm): Grundstücksmauer, Einfriedung
PICTURES:

Sabine Scharfe, Saxon State Office for Environment, Agriculture and Geology