Narzędzie działania redukujące ryzyko

100 DZIAŁAŃ REDUKUJĄCYCH RYZYKO

Wyznaczenie osób do kontaktu i godzin konsultacji społecznych-image

Wyznaczenie osób do kontaktu i godzin konsultacji społecznych

  • Description
  • Fields of action
  • Synergies
  • Good practice examples
  • References

Cykliczne i ustawiczne udzielanie przez ekspertów informacji i porad dla właścicieli prywatnych domów, jak i organom publicznym skutkują wzrostem świadomości ryzyka i podjęciem działań. Wyznaczenie osób do kontaktu, którzy świadczą porady podczas godzin przeznaczonym na konsultacje społeczne dają lepsze rezultaty niż internetowe serwisy informacyjne lub kampanie reklamowe. Akceptację działania można dodatkowo wspierać poprzez jego wdrażanie w budynkach należących do miasta bądź gminy, co jest skuteczne dla ogółu społeczeństwa.

Fields of action Obszary zasiedlone,Budynki,Obszary rolnicze,Lasy,Cieki wodne,Komunikacja w zakresie ryzyka,Zarządzanie kryzysowe
Synergie mogą występować między środkami związanymi z zarządzaniem ryzykiem opadów nawalnych oraz aspektami ukierunkowanymi na inne cele, jak np. ochrona środowiska, opieka zdrowotna czy działalność ekonomiczna. Wykorzystanie ich wymaga zaangażowania różnych podmiotów oraz wyegzekwowania wymiany między Wami i nimi, a także holistycznego myślenia.

READ MORE:

PICTURES:

Screenshot of https://beratung-regenwasser.de