Narzędzie OCENA i MAPOWANIE

Info

Z perspektywy władz lokalnych pomyślne zarządzanie ryzykiem, jakie niosą ze sobą ulewne deszcze, rozpoczyna się od oceny i mapowania, których celem jest określenie, zlokalizowanie i ocena potencjalnych zagrożeń związanych z ulewnymi deszczami oraz ryzyka w tym zakresie. Władze lokalne muszą wiedzieć, gdzie gromadzi się woda z obfitych opadów deszczu i gdzie zgromadzona w ten sposób woda może stwarzać zagrożenie i ryzyko dla mieszkańców, infrastruktury i mienia, zmierzając do najbliższej rzeki czy jeziora. Mapowanie zagrożeń związanych z ulewnymi deszczami i ryzyka w tym zakresie jest pomocne podczas przekazywania informacji na ten temat obywatelom lub służbom odpowiedzialnym za zarządzanie sytuacją nadzwyczajną w gminie.

To narzędzie jest pomocne w opracowaniu odpowiednich metod dla danej gminy. Wybierz punkt wyjścia poniżej.

Municipality

Kącik profesjonalistów

Ta część jest poświęcona gminom pragnącym zyskać pragmatyczną wizję zagadnienia. Można tutaj znaleźć podstawowe informacje dotyczące metod przydatnych do określonego celu, potrzebnych środków, podmiotów, które należy zaangażować, a także kolejnych kroków.

Conclusions

Kącik ekspertów

Ta część jest przeznaczona dla gmin, którym omawiane zagadnienie jest już znane. Można tutaj znaleźć bardziej szczegółowe informacje na temat dostępnych strategii, zdobytych doświadczeń oraz publikacji naukowych, które powstały w kontekście projektu RAINMAN.

Kieruj się doświadczeniami zdobytymi w ramach projektu RAINMAN...

W ramach projektu RAINMAN różne metody i podejścia do oceny i mapowania ryzyka związanego z ulewnymi deszczami zostały wypróbowane w różnych warunkach krajobrazowych (od nizin po tereny górskie) i na różnego rodzaju obszarach (od terenów miejskich po obszary wiejskie lub grunty rolne):